กิจกรรมทางสังคม

All
Users
Company

จัดเรียงแบบ: ประกาศใหม่ก่อน | ราคาต่ำกว่าก่อน | ราคาสูงกว่าก่อน

สอนการบริหารเงินสด ลดต้นทุน การก่อสร้าง กำไรมากขึ้...

ฟรี

 24/07/2019

 กรุงเทพ

สอนการบริหารเงินสด ลดต้นทุน การก่อสร้าง  กำไรมากขึ้น

สิ่งที่สอน - การเงิน กับ CPM (critical path method) - การบริหารเงินสด โครงการก่อสร้าง - การลดต้นทุนงานก่อสร้างทั้ง ต้นทุนก่อสร้าง และ ต้นทุนเงินกู้ - เทคนิคทางการเงินเพื่อตัดสินใจรูปแบบการทำงานก่อสร้างที่เหมาะสม ต้นทุนต่ำลง สาเหตุที่เปิดสอน อาจารย์ผู้คิดหลักสูตร เคยทำงานด้านปรับโครงสร้างหนี้ แล้วพบว่าโครงการก่อสร้างหลายโครงการบริหารเงินสดได้ไม่ดี ทำให้กำไรน้อย--ขาดทุน จึงเอาความรู้เหล่านี้มาเปิดสอนเ...

Read more

  • 1

Subcategories

    search

    ราคา

    สมัครบริการสำหรับการค้นหานี้